در حال بارگذاری ...
جمعه 12 آذر 1400

همایش بسیجیان با حضور حداکثری کارکنان و اساتید بسیجی فعال دانشکده فنی شهید رجایی قوچان در سالن معلم شهرستان قوچان برگزار گردید

نظرات کاربران