در حال بارگذاری ...
دوشنبه 5 مهر 1400
 • ریاست دانشکده

  نام:  ناصر
  نام خانوادگی : طاهری
  مدرک تحصیلی کارشناسی: مهندسی برق قدرت
  مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد: مهندسی برق قدرت
  پست سازمانی:  رئیس دانشکده فنی و حرفه ای شهید رجائی قوچان
  شماره تماس مستقیم :
  47212813 -051
   
   
   
   
   
   زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:
  1. طراحی و ساخت مدارات هوشمند در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی
  2. مدلسازی دینامیکی سیستم های الکتریکی شامل درایوها، اینورترها(مبدل های منبع ولتاژ و جریان)، ماشینهای الکتریکی ، سیستم قدرت شامل ادوات FACTS بر مبنای ادوات الکترونیک قدرت
  3. بررسی پایداری سیستمهای دینامیکی و طراحی کنترل کننده ها کلاسیک و هوشمند
  4. طراحی و ساخت رباتها بر مبنای کنترل کننده های کلاسیک و هوشمند
  کتاب های چاپ شده در داخل ایران:
  1. طراحی کنترل کننده های فازی با استفاده از MATLAB، انتشارات ناقوس،دیماه  1396
  2. آموزش نرم افزار MATLAB ، انتشارات یادگار عمر، تیرماه 1397
   
   کتاب های چاپ شده در خارج از کشور:
   
  Chapter of book: "HVAC-HVDC NONLINEAR SYSTEM IN ELECTRIC POWER NETWORKS", Published by Nova publisher
  Series: Advances in Engineering Research
  ISBN: 978-1-61324-709-9
   
  Chapter of book: "UPFC NONLINEAR SYSTEM BASED ON POWER SYSTEM STABILITY ", Published by Springer publisher
  Series:  Analysis, Control and Optimal Operations in Hybrid Power Systems
  ISBN: 978-1-4471-553
   
   برخی از مقالات کنفرانسی و ژورنالی که به چاپ رسیده است:
   
  1. Ajami, A., Taheri, N., & Younesi, M. (2009, December). A novel hybrid fuzzy/LQR damping oscillations controller using STATCOM. In Computer and Electrical Engineering, 2009. ICCEE'09. Second International Conference On (Vol. 1, pp. 348-352). IEEE.
  2. Banaei, M. R., & Taheri, N. (2009, October). HVDC based damping controllers for power system stability. In Telecommunications Energy Conference, 2009. INTELEC 2009. 31st International (pp. 1-6). IEEE.
  3. Taheri, N., & Banaei, M. R. (2010, February). A supplementary neural controller for novel modeling of VSC HVDC to enhance dynamic stability in a power system. In Power Electronic & Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC), 2010 1st (pp. 7-12). IEEE.
  4. Banaei, M. R., & Taheri, N. (2011). An adaptive neural damping controller for HVDC transmission systems. European Transactions on Electrical Power, 21(1), 910-923.
  5. Tabatabaei, N. M., Taheri, N., Hashemi, A., & Kiani, K. (2012). Designing and Investigating a PI-LQR controller for HVDC Transmission Systems.
  6.  Ajami, A., & Taheri, N. (2011). A hybrid fuzzy/lqr based oscillation damping controller using 3-level statcom. International Journal of Computer and Electrical Engineering, 3(2), 184.
  7. Tabatabaei, N. M., Hashemi, A., Taheri, N., & Sadikoglu, F. M. (2011, July). A novel on line adaptive based stabilizer for dynamic stability improvement with UPFC. In 7th international conference on technical and physical problems of power engineering (ICTPE-2011), Near East University, Lefkosa, Northern Cyprus (pp. 7-9).
  8. Tabatabaei, N. M., Demiroren, A., Taheri, N., Hashemi, A., & Boushehri, N. S. SVD-UPFC based designation of versatile controllers to damp low frequency oscillations. International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE), 9, 59-67.
  9. Hashemi, A., Tabatabaei, N. M., Taheri, N., & Naderi, S. (2012). A flexible neural controller for transmission systems equipped with UPFC. Int J Tech Phys Probl Eng (IJTPE), 4(3), 167-176.
  10. Taheri, N., Hashemi, A., & Kiani, K. (2014). Damping Controller Based Quantum Particle Swarm Optimization for VSC HVDC to Improve Power System Stability. Energy and Power Engineering, 6(12), 419.
  11. Goli, S., Goli, A., & Taheri, N. (2015). Novel Adaptive Neural Controller Design Based on HVDC Transmission System to Damp Low Frequency Oscillations and Sub Synchronous Resonance. Energy and Power Engineering, 7(10), 451.
  12. Allahyari, S. A., Taheri, N., Zadehbagheri, M., & Rahimkhani, Z. (2018). A Novel Adaptive Neural MPPT Algorithm for Photovoltaic System. International Journal of Automotive and Mechanical Engineering, 15(3), 5421-5434.

  نظرات کاربران