در حال بارگذاری ...
دوشنبه 30 بهمن 1396

ریاست آموزشکده

نام :  حسن
نام خانوادگی :  شادمان
مدرک تحصیلی کارشناسی : مهندسی برق و مهندسی ساختمان
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی شهرسازی
پست سازمانی : رئیس آموزشکده
تلفن :
47212813 -051
 

نظرات کاربران