در حال بارگذاری ...
 • برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه – نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

   

  ساعت/

  کلاس

  8-10

  12-10

  14-12

  -

  14-16

  16-18

  18-20

  کارآموزی

   

  کارآموزی  رشته الکترونیک و برق

  مهندس ساری زاده

  کارآموزی رشته معماری

  مهندس رحیمی

   

   

   

   

  تربیت بدنی

   

   

   

   

  تربیت بندی کلیه رشته ها

  فخرایی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  نظرات کاربران