در حال بارگذاری ...
 • برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه - نیمسال دوم سال تحصیلی 99– 98

   

   

  ساعت

  کلاس

  8-9:40

  10-11:40

  13:40-12

  --

  15:40-14

  17:40-16

  19:40-18

  101

               

  102

   

   

   

  سیستم کنترل خطی

  غلامیان

  سیستم کنترل خطی

   

   

  103

   

   

   

  آشنایی با معماری معاصر

  گلستانی

     

  104

   

   

   

   

   

   

  201

  مدار الکترونیکی و مدار مجتمع

  موحدی

  مدار الکترونیکی و مدار مجتمع

   

   

   

   

   

  202

   

   

   

   

     

  203

   

   

   

   

     

  204

   

   

   

   

     

  301

   

   

   

   

     

  302

   

   

   

   

     

  105

   

   

   

   

     

  106

   

   

   

   

   

   

  گارگاه

  رسم صنایع

   

   

   

   

   

   

  کارگاهTv

     

  سیستم های TV

  خوشخو

  سیستم های TV

   

     

   

   

  معماری 3

   

   

   

   

   

   

  تربیت بدنی

   

   

   

   

   

   

   
   

  ساعت

  کلاس

  10- 8

  12-10

  14-12

  --

  16-14

  18-16

  20-18

  کامپیوتر 1

  آز سیستم عامل کد 2

  اکبری راد

  کارگاه شبکه های کامپیوتری کد 2

  اکبری راد

  کارگاه شبکه های کامپیوتری کد 2

   

   

  آز سیستم عامل

  برسلانی

  کارگاه شبکه های کامپیوتری کد 1

  برسلانی

  کارگاه شبکه های کامپیوتری کد 1

   

  کامپیوتر2

  طراحی وب کد 1

  یاقوتی

  طراحی وب کد 1

  یاقوتی

  آزمایشگاه پایگاه داد

  کارگاه سیستم عامل (2)

  کارگاه مبانی الکترونیک

  کارگاه شبکه

  یاقوتی

  طراحی وب کد 2

  یاقوتی

  طراحی وب کد 2

  یاقوتی

   

  کامپیوتر 3

   

   

   

   

   

   

  کامپیوتر4

             

  الکترونیک1

               

  الکترونیک2

                 

  کامپیوتر5

               

  برق1

                 

  برق2

             
       

  برق 3

             

  صنایع1

             

  صنایع2

             

  معماری 1

   

   

   

   

   

   

  معماری 2

   

   

   

   

   

   

   

  نظرات کاربران