در حال بارگذاری ...
یکشنبه 30 خرداد 1400
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
قابل توجه دانشجویان گرامی

قابل توجه دانشجویان گرامی

قابل توجه دانشجویان گرامی   دانشجویانی که کار اداری و فارغ التحصیلی دارند در روز دوشنبه 14 مرداد ماه از ساعت 8:30 الی 13 به آموزشکده فنی مراجعه نمایند.


انتخاب واحد

انتخاب واحد

آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به انتخاب واحد دانشجویان آموزشکده فنی شهید رجایی قوچان 1- انتخاب واحد دانشجویان ترم اول توسط آموزشکده انجام می گیرد .