در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
انتخاب واحد

انتخاب واحد

آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به انتخاب واحد دانشجویان آموزشکده فنی شهید رجایی قوچان 1- انتخاب واحد دانشجویان ترم اول توسط آموزشکده انجام می گیرد .